ÜRÜN KODU AÇIKLAMA BİRİM BİRİM FİYATI
PS0312X

KAPI PROFİLİ
INOX

ADET / 183  
PS0312M KAPI PROFİLİ
MAT
ADET / 183  

 

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA BİRİM BİRİM FİYATI
PS0212M ÜST PANEL
BAĞLANTI
PROFİLİ MAT
ADET / 300 cm  
PS0212P ÜST PANEL
BAĞLANTI
PROFİLİ PARLAK
ADET / 300 cm  
PS0212X ÜST PANEL
BAĞLANTI
PROFİLİ INOX
ADET / 300 cm  24,35 €

 

 

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA BİRİM BİRİM FİYATI
PS0112M U BAĞLANTI
PROFİLİ MAT
ADET / 183  
PS0112P U BAĞLANTI
PROFİLİ PARLAK
ADET / 183  
PS0112X U BAĞLANTI
PROFİLİ INOX
ADET / 183   

 

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA BİRİM BİRİM FİYATI
PS0412M KÖŞE BAĞLANTI
PROFİLİ MAT
ADET / 183 8,54 €
PS0412P KÖŞE BAĞLANTI
PROFİLİ PARLAK    
ADET / 183 8,54 €
PS0412X KÖŞE BAĞLANTI
PROFİLİ INOX
ADET / 183  8,77 €